Studie

NÁVRH DOMU

Pokud chcete stavět nebo rekonstruovat a nemáte představu, máte rámcovou představu a chcete ji zrealizovat, nebo již máte projekt od projekční kanceláře a chcete ho změnit, vypracuji Vám architektonickou studii, tedy návrh vašeho domu.

V návrhu zohledním, mimo jiné, orientaci vůči světovým stranám, velikost a možnosti pozemku, možnost napojení na dopravní infrastrukturu, charakter okolních domů, regulační plán dané lokality, vaše požadavky samozřejmě atd.

Na základě konzultací s Vámi vytvořím návrh, který Vám bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace a následně vyřízení stavebního povolení.

 

 

NÁVRH INTERIÉRU

Po konzultaci nad podklady Vám vytvořím pracovní návrhy dispozice. Následuje rozpracování Vámi vybrané varianty a finální odsouhlasení. Součástí návrhu většinou bývá 3D půdorys pro lepší představu o dispozici, a 3D vizualizace, na kterých si odsouhlasíme materiálové řešení. Tento návrh Vám poslouží jako podklad k realizaci.